Листопадівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


запам'ятати

 

Управління

 

Основні принципи управління                                                                                                                                                                               Принципи управління школою:
1. Принцип науковості. Науковий підхід у керівництві школою дає можливість приймати організаційно – адміністративні рішення й дії на основі глибокого проникнення в суть педагогічного процесу, в суть фактів і явищ шкільного життя;

2. Принцип компетентності й відповідність. Структура знань сучасного керівника школи базується на органічному поєднанні теоретичного й практичного аспектів. Ця єдність означає:

· вивчення теоретичних проблем, найбільш актуальних для практичної діяльності директора школи;

· глибокий теоретичний аналіз стану вирішення кожного питання в школі;

· чітке визначення на основі теорії завдань управління навчально – виховним процесом, виділення питань, на які необхідно звернути увагу в ході управління;

· акумуляцію кращого педагогічного досвіду й упровадження його в практичну діяльність;

· вибір доцільних форм і методів контролю засвоєння навчальних предметів;

· створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

3. Принцип конкретності та діловитості. Цей принцип означає оперативність, чіткість, конкретність, результативність і точність у розв’язанні найактуальніших проблем.

4. Принцип оптимізації. Принцип оптимізації в управлінні школою означає науково обґрунтований, найкращий вибір мети, засобів, методів управління, здійснення контролю з метою досягнення максимальних результатів у навчально – виховній роботі при раціональній затраті часу вчителів і учнів.

5. Принцип економізації. Він полягає в раціональному й економічному використанні навчально – матеріальної бази, педагогічних кадрів, їх властивостей та часу вчителів і учнів.

6. Принцип перспективності та цілеспрямованості. Директор повинен добре уявляти й прогнозувати перспективи розвитку школи, яку очолює, він визначає пріоритетні напрями в навчально – виховному процесі. Перспективність тісно пов’язана з цілеспрямованістю, їх об’єднує спільність мети. Усвідомлюючи розвиток школи на майбутнє, адміністрація правильно визначає педагогічні механізми реалізації мети навчання й виховання.

7. Принцип плановості. Важливою умовою роботи школи є конкретне, чітке планування.

8. Принцип спеціалізації. Принцип спеціалізації характеризується певними рівнями:

· спеціалізація адміністрації школи за педагогічною освітою різного фаху;

· певна спеціалізація вчителів у викладанні шкільних предметів у постійно визначених групах класів;

· спеціалізацію можна вводити й у навчальній та виховній роботі.

9. Принцип гуманізації. Гуманність є однією з найсуттєвіших ознак школи.

10. Принцип національної свідомості й патріотизму. Він полягає в тому, що директор школи, вся адміністрація контролюють, як учителі школи використовують зміст освіти, позакласну й позашкільну роботу для виховання в учнів почуття національної гідності, патріотизму, як виховують у дітей готовність стати на захист України, любов, повагу, шанобливе ставлення до її символів.

 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТЬ ШКОЛИ. 

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І КЕРІВНИЦТВО

 

1.    Контроль за вивченням  нормативних документів:

Зміст роботи

Де слухається

Термін виконання

Відповідальні особи

Відм. про виконан-

ня

1

Контроль за вивченням педпрацівниками нормативних документів:

-         за проведенням інструктивно-методичних нарад

-         за виконанням планів самоосвіти

вчителів;

 

 

 

 

 

ОМН

 

 

 

Постійно

 

Лютий

 

 

 

Директор

 

Фоменко Є.П.

 

 

2. Контроль за плануванням роботи

 

 

 

2.1 Аналіз календарних планів

ДГ, МО

ОМН

вересень

Фоменко Є.П.

 

 

2.2 Аналіз планів класних керівників

МО кл кер

ОМН

вересень

Директор

 

 

 

2.3 Аналіз планів роботи методоб’єднань та динамічних груп

МР, ОМН

вересень

Фоменко Є.П.

 

 

2.4. Аналіз планів гурткової, спортивно-масової роботи, шкільної бібліотеки, батьківського всеобучу 

ОМН

Жовтень

Фоменко Є.П.

 

 

 

 

 

 

 

3. Контроль за рівнем засвоєння програмних знань

 

 

Контроль за рівнем засвоєння програмних знань з української мови, літератури, зарубіжної літератури.

 

Стан навчально-виховної роботи у 4 класі (класовод Нетеса Л.В)

 

-          

  Сформованість мовних навичок (тест, 3-4 клас);

 навичок правопису (диктант (3-4 клас)

ОМН

Наказ

 

 

 

 Наказ

Квітень

 

 

 

 

 Листопад

Фоменко Є.П.

 

 

 Сформованість навичок читання вголос та мовчки (1-4 кл)

НД

 

Наказ

 Січень

 

Травень

Фоменко Є.П.

 

 Контроль за рівнем засвоєння програмних знань з  математики

Комбінована контрольна робота (2-4 клас).

 

НД

Наказ

 

 

Травень

Фоменко Є.П.

 

Проведення   контрольних робіт за текстами дирекції школи (5-9 кл)

 

Математика

Українська мова

 

Наказ

 Січень

Фоменко Є.П.

 

Проведення   контрольних робіт за текстами дирекції школи (5-9 кл)

 

Українська мова

Фізика

 Англійська мова

НД

Наказ

Травень

Фоменко Є.П.

 

 

Про дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів

 ОМН

Жовтень

Приз В.В.

 

 

 

Контроль за проведенням шкільних предметних олімпіад, конкурсів, акцій, експедицій

 наказ

 

  січень

 

Приз В.В.

 

 

 

Контроль за організацією проведення державної підсумкової атестації

ОМН

Квітень

Фоменко Є.П.

 

 

Контроль за відвідуванням учнями занять

НД

  жовтень

Директор

 

 

 

4. Контроль за станом викладання навчальних дисциплін

 

 

 

 Стан навчально-виховної роботи у 6 класі (Класний керівник Гусакова С.В..) та у першому класі (класовод Жовна Н.І.)

 

Наказ

 

Листопад-

 березень

Директор

 

 

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови.

Наказ

 

 

Квітень

Фоменко Є.П.

 

 

Тематичний контроль

Відвідування уроків

Мета відвідування:  Реалізація змістових ліній Державного стандарту у навчально-виховному процесі.

ПР

  Січень

Фоменко Є.П.

 

 

Вибірковий контроль

Перевірка поурочних планів

 

Щотижня

Фоменко Є.П.

 

 

Контроль за виконанням державних навчальних планів і програм

НД

 

 грудень

Фоменко Є.П.

 

НД

травень

Фоменко Є.П.

 

 

5. Контроль за підвищенням рівня педагогічної, фахової, методичної підготовки кадрів

 

 

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються

Нетеса Л.В, Федорова О.Р, Кошелик С.М.

 

 

 

ПР

 

Жовтень- Березень

 

Заступник директора

Директор

 

 

 

Контроль за роботою методоб’єднань, динамічних груп

 

Взаємовідвідування уроків вчителями

Мета відвідування:  Інноваційна спрямованість процесу навчання під час проведення уроків

  

 

 

 

 

 МР

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

Фоменко Є.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль за веденням документації:

 

 

 

Класні журнали

ОМН

вересень

Фоменко Є.П.

 

 

НД

Наказ

    грудень

Фоменко Є.П.

 

Особові справи

НД

вересень

Директор

Нетеса Л.В.

 

Взаємоконтроль

Учнівські зошити 1-4 кл.

З укр. Мови

математики

 

ОМН

 

 лютий

 

Дрлгов О.А.

 

Взаємоконтроль

Учнівські зошити 5-9 кл.

З укр. Мови

Математики

Англійської мови

ОМН

 лютий

Фоменко Є.П.

 

Учнівські щоденники

ОМН

    грудень

Фоменко Є.П.

 

 

 

7

 Забезпеченість підручниками

Стан збереження  підручників

 

НД

 

Вересень

Федорова О.Р.

 

 8

 Вивчення системи роботи громадського інспектора, класних керівників щодо соціального захисту дітей

НД

Жовтень

 

 

  

Директор

 

 

  

 

 Контроль за реалізацією норм і положень Державного стандарту загальної середньої освіти

 НД

 Лютий

Голови МО

 

9

Контроль за впровадженням у практику роботи вчителів нових педагогічних технологій та інновацій

ПР

 Листопад

Фоменко Є.П.

 

10

Вивчення системи роботи класних керівників щодо формування в учнів правових знань

НД

Січень

Фоменко Є. П.

 

11

Контроль за організацією чергування у школі

НД

Листопад

Директор

 

 

12

Контроль за роботою групи продовженого дня

НД

 Грудень

Фоменко Є.П.

 

 

13

Контроль за організацією харчування учнів

Наказ

Жовтень

Директор

 

14

Контроль за дотриманням режиму роботи школи

НД

Квітень

Директор

 

7. Техніка безпеки та охорона праці

 

 

 

 

Контроль діяльності класних керівників щодо попередження дитячого травматизму

 

НД

 

 Листопад

 

 

 

Контроль

·        за проведенням інструктажів з ТБ

 

 

ПР

 

 

січень

 

 

Директор

 

 

·        Бесід з охорони життя і здоров’я

ОМН

 листопад

 Фоменко Є.П.

 

·        За проведенням Тижнів  безпеки життєдіяльності учнів

Наказ

 

 травень

 

Єпанча О.В.

 

 

·        За проведенням Тижнів охорони праці

 

     Наказ

січень

Єпанча О.В.

Федорова О.Р

 

Перевірити куточки з охорони праці в кабінетах фізики, хімії, біології, спортзалі

 

вересень

Федорова О.Р

 

 

Умовні позначення:

ПР – педагогічна рада;

НД – нарада при директору;

ОМН – оперативна методична нарада;

МР – методична рада