Листопадівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


запам'ятати

 

Навчальний процес

Створення оптимальних умов щодо початку навчального року

 

№ з/п

 

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

 

1

Укомплектувати школу педагогічними кадрами

До 31.08

Директор

2

Скласти тарифікацію вчителів на 2015-2016 н. р.

До 31.08

Директор, заступник директора

3

Організувати медичний огляд учнів

До 31.08

Заступник директора

4

Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Узгодити її з районним відділом освіти

До 05.09

Заступник директора

5

Провести: серпневу педраду; інструктивну нараду з питань ведення шкільної документації, організованого початку навчального року

До 01.09

Директор

6

Затвердити, погодити:

•        нормативні документи роботи школи на навчальний рік: на­вчальні плани, річний план роботи школи, режим роботи
школи, розклад занять;

•        календарне та тематичне планування за предметами на семестри;

•        плани роботи факультативів, гуртків;

•        плани виховної роботи класних керівників на семестри;

•        план роботи шкільної бібліотеки

До 1.09

Директор,

заступник

директора

7

Оформити класні журнали, журнали  факультативів, індивідуального навчання, гуртків, ГПД

До 05.09

Заступник директора

8

Укомплектувати списки гуртків, спеціальних медичних груп з фізичної культури, ГПД

До 05.09

Заступник директора

9

Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність школи, майстерень, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року. Провести заходи з охорони праці на початок навчального року (у т. ч. інструктажі з учнями та вчителями)

До 31.08

Директор, заступник директора

10

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними програмами, посібниками, методичною літературою

До 05.09

Бібліотекар

11

Затвердити графіки чергування вчителів, учнів  на семестри, довести під розпис посадові інструкції, пам'ятки

До 31.08

Заступник директора

12

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого харчування учнів 1-9 класів. Затвердити режим хар­чування та обслуговування в шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування учнів, дієтхарчування. Організувати чергування вчителів та адміністрації школи в їдальні

До 03.09

Заступник директора

13

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківського піклування,  дітей-інвалідів,  дітей,  що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки,  неблагополучних сімей

До 10.09

Громадський інспектор

14

Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9 класу

До 10.09

Заступник директора

15

Провести загальношкільні збори «Звіт директора школи» за участю батьків, учнів, учителів, громадськості

30.08

Директор

16

Затвердити графік проведення шкільних предметних тижнів

(декад).

Організувати підготовку учнів до участі в І та II етапах

шкільних та районних олімпіад

До 02.10

Заступник директора

 

17

Скласти плани роботи класних керівників на осінні, зимові та весняні канікули

Жовтень,

грудень,

березень

Заступник директора

18

Проводити рейди «Урок»

І раз на місяць

Заступник директора

19

Забезпечити виконання конституційних прав дітей на освіту:

•        забезпечити відкриття 1 класу;

•        організувати роботу  ГПД;

•        організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх випускників школи

Протягом навчаль­ного року

Директор

20

Забезпечити соціальний захист учнів

Протягом навчаль­ного року

Заступник директора

21

Опрацювати з учителями  Інструкцію щодо ведення класних журналів

До 10.09

Заступник директора

 

 

Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року

№ з/п

Зміст

Термін вико­нання

Відпові­дальний

1

 

Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року,

проведення  підсумкових контрольних робіт

Лютий,

квітень-червень

Директор

 

2

 

Створити робочу групу для складання річного плану на 2016 -2017 н. р.

Березень

Директор

 

3

 

Скласти графіки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики з учнями 1-8-х класів,  план оздоровлення

Березень -

квітень

Заступник

директора

4

 

 

Укомплектувати школу педагогічними кадрами на 2016 -

2017 н. р. Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження та

відпустки з профспілковим комітетом. Ознайомити з ними пед-працівників. Провести співбесіди з учителями за підсумками навчального року. Підготувати пам'ятку вчителям щодо закінчення навчального року

Травень -

серпень

 

Директор

 

 

5

 

Подати до районного відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації.

Оформити документи на учнів, які звільнені від державної підсумкової атестації за станом здоров'я.

Підготувати до розгляду на засіданнях методичних об'єднань матеріали державної атестації.

Оформити куточок «Державна підсумкова атестація».

 

Квітень

Заступник

директора

 

2.2 Забезпечення реалізації норм і положень

Державного стандарту загальної середньої освіти

 

Зміст

Термін

Відповідальний

І.

Організувати роботу щодо виконання структури Державного стандарту загальноосвітньої середньої освіти.

Серпень

Директор

2.

Розробити та затвердити робочий навчальний план школи на основі типового навчального плану на 2015 - 2016 н.р.

Травень червень

2015

Директор

3.

Обрати компонент  варіативної  частини планів відповідно до профілю навчання та з урахуванням потреб учнів, батьків.

Квітень травень

Адміністрація

4.

Створити умови для виконання інваріантної складової змісту загальноосвітньої середньої освіти.

Постійно

Адміністрація

5.

Провести поточне та підсумкове оцінювання знань учнів відповідно до критеріїв оцінювання.

Постійно

Вчителі-предметники

6.

Підготувати:

матеріали для державної підсумкової атестації

Квітень

Вчителі-предметники, кл.керівники 

7.

Скласти графік проведення державної підсумкової атестації в 9-х   класах.

Квітень

Фоменко Є.П

8.

Створити комісії з прийому державної підсумкової атестації.

Квітень

Фоменко Є.П

9.

Провести державну підсумкову атестацію учнів 9  класів.

Червень

Адміністрація, комісії

10.

Створити базу даних для виготовлення документів про базову загальну середню освіту.

Листопад

Заст. з НВР

кл.керівники

11.

Зробити замовлення для виготовлення документів про освіту та Похвальних листів і Похвальних грамот.

Листопад квітень

Заст. з НВР

кл.керівники

12.

 Організація та проведення  навчальних екскурсій в 1-4–х класах та навчально-виробничої практики в 5-8 класах.

Протягом року

Заступ з НВР.

13.

Переведення  учнів до наступного класу

Червень

Адміністрація

14

Провести вручення документів про освіту.

Червень

Адміністрація